Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Huisreglement

Hieronder vindt u de belangrijkste huisregels die binnen het hotel gelden. Wij vragen u deze regels te respecteren en te accepteren.

 

Indien u deze overtreedt , wordt onmiddellijk een boete geïnd van 350 euro.

Algemene regels

 • Alle aanwijzingen van medewerkers van dit hotel, die verband houden met huisregels, dienen te worden opgevolgd. Klachten kunt u bij het management melden.
 • Blijf in geval van brand kalm. Meld brand bij de receptie en/of sla de dichtstbijzijnde brandmelder in.
 • Verlaat bij een algemeen brandalarm direct het pand.
 • Bij het inchecken dient een geldig legitimatiebewijs getoond te worden. Inchecken kan vanaf een leeftijd van 18 jaar.
 • Op diverse plaatsen binnen het hotel hangen camera’s, één ieder die zich in ons hotel bevindt stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten en/of incidenten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan de autoriteiten.
 • Gevonden voorwerpen dient u in te leveren bij de receptie. • Verloren sleutels en/of badges die u toegang geven tot het hotel, worden in kost gebracht. Badge is 20 euro , sleutel is 25 euro.
 • Het hotel is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw bezittingen.
 • Het hotel stelt haar locatie niet voor andere doeleinden ter beschikking dan in ons beleid vastgesteld, het is daarom verboden om goederen te verhandelen, te helen of diensten aan te bieden. Het bedrag van een betaalde kamer zal niet worden gerestitueerd.
 • De directie, de eigenaar van deze locatie en/of personen die voor het hotel werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, die bezoekers van de locatie mochten ondervinden.

Het is niet toegelaten om

 •  Nooduitgangen te gebruiken als (normale) in- en uitgangen.
 • Eigendommen van het hotel mee te nemen buiten het gebouw. Bij het moedwillig beschadigen van eigendommen van het hotel kan men aansprakelijk gesteld worden voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten.
 • Verdovende middelen te nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich te hebben. Bij constatering zullen politie en justitie worden ingeschakeld.
 • Lachgas te gebruiken in het hotel zonder nadrukkelijke toestemming van het management.
 • Overlast te veroorzaken voor een ander o.a. harde muziek, onhebbelijk gedrag of door lawaai van welke aard dan ook.
 • Met meer personen op de kamer te verblijven dan het aantal bedden wat zich in de kamer bevindt. Alsook u brengt als gast(e) geen externen mee in het hotel, alsook niet op uw kamer en ook niet om te laten overnachten. De kamer wordt beslapen door het aantal mensen, dat op het moment van reservatie en incheck is toegestaan.
 • Het betaald ontvangen van gasten op de kamer ten behoeve van seksuele activiteiten.
 • Te roken op de kamer. Indien wij constateren dat er toch gerookt wordt op de kamer zijn wij genoodzaakt €250, reinigingskosten in rekening te brengen.
 • Indien het brandalarm afgaat door roken op de kamer, zullen de voorrijkosten van de brandweer van €275,- aan u worden doorbelast.

Reservering bevestigen, achteraf betalen.

 • Mezonvin gebruikt uw creditcardgegevens in eerste instantie alleen om de reservering te bevestigen en om enige garantie te krijgen dat de kamer uiteindelijk wordt betaald. Er wordt nog geen bedrag van de creditcard afgeschreven. Dit gebeurt pas bij het uitchecken of nadat de periode van gratis annulering is verlopen.

 • De periode van annulatie zonder kosten verloopt op 5 dagen voor de check-in datum.

 • Als u de boeking te laat annuleert of niet komt opdagen, wordt de kamerprijs alsnog van uw creditcardrekening afgeschreven.