Privacy Beleid

Hotel Mezonvin privacy beleid

Het volgende geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonlijke informatie zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk zou kunnen worden geïdentificeerd. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming en het gevoerde beleid vindt u in ons privacybeleid hieronder.

Gegevensverzameling en Dataverwerking op onze website.

Op welke manier verzamelen wij uw gegevens?

Sommige gegevens worden verzameld wanneer u deze aan ons verstrekt. Dit zijn de gegevens dewelke u invult op een contactformulier, reservatieformulier, in een email of dewelke u telefonisch verstrekt.

Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen telkens u onze website bezoekt. Deze gegevens zijn voornamelijk technische gegevens zoals de browser en het besturingssysteem dat u gebruikt of wanneer u de pagina hebt geopend. Deze gegevens worden anoniem opgeslagen en hebben tot doel de goede werking van de website te monitoren en de gebruikerservaring voortdurend te verbeteren door te analyseren op welke manier de bezoekers onze website gebruiken.

Welke rechten heb je met betrekking tot uw persoonlijke data?

U hebt altijd het recht om kosteloos informatie over uw opgeslagen gegevens, de herkomst, de ontvangers en het doel van de verwerking op te vragen. U hebt ook het recht om te vragen dat deze wordt gecorrigeerd, geblokkeerd of verwijderd. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen als u nog vragen heeft over privacy en gegevensbescherming. Dit kan via dpo@hotel-mezonvin.be. U kunt natuurlijk ook een klacht indienen bij de bevoegde regelgevende instanties.

Analytics en Plugins van externe partners.

Bij een bezoek aan onze website worden statistische analyses gemaakt van uw surfgedrag. Dit gebeurt voornamelijk met behulp van cookies en analyses. De analyse van uw surfgedrag is doorgaans anoniem, d.w.z. we kunnen u aan de hand van deze gegevens niet identificeren. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Meer informatie hierover kan je vinden in ons cookiebeleid.

Algemene en verplichte informatie over de gegevensbescherming.

Als beheerders van de Mezonvin website nemen wij de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en dit privacybeleid.

Als u onze website gebruikt, worden er verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonlijke informatie zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk zou kunnen worden geïdentificeerd. In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke informatie we verzamelen en waarvoor we deze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

Houd er rekening mee dat gegevens die via het internet worden verzonden (bijvoorbeeld via e-mailcommunicatie) onderhevig kunnen zijn aan beveiligingsinbreuken. Volledige bescherming van uw gegevens tegen toegang door derden is hierdoor niet mogelijk.

Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website.

Hotel Mezonvin BV
Blauwmoezelstraat 7
2000 Antwerpen

+32 (0)3 349 74 30
info@mezonvin.be

De verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen, of samen met anderen, beslist over de doeleinden en middelen van de verwerking van persoonsgegevens (namen, e-mailadressen, enz.).

Aangestelde CDPO.

CDPO: Certified Data Protection Officer
Johan Verwerft
KMO Online
Rodenbachstraat 37
2540 Hove

+32 476 235 213
info@kmo-online.com
info@hotel-mezonvin.be

Intrekking van uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens.

Het grootste deel van de gegevensverwerking is alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt deze toestemming altijd (met toekomstig effect) intrekken. Een informele e-mail met dit verzoek is voldoende. De gegevens die worden verwerkt voordat we uw verzoek ontvangen, kunnen nog steeds wettelijk worden verwerkt.

Het recht om klacht in te dienen bij de regelgevende overheid.

Als de wetgeving inzake gegevensbescherming werd geschonden, kan de betrokken persoon een klacht indienen bij de bevoegde regelgevende instanties.

Het recht op inzage en/of overdracht van gegevens.

U hebt het recht om gegevens die verwerkt worden door de systemen van Mezonvin in te kijken en op te vragen. Op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract kunnen deze automatisch in een standaard, machine-leesbaar formaat aan uzelf, een derde persoon of een organisatie aangeleverd worden. Als u de directe overdracht van gegevens naar een andere persoon nodig heeft, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch mogelijk is. Eventueel kunnen er kosten aan deze gegevensgeneratie gebonden zijn.

SSL - TLS encryptie

Onzehotel-mezonvin.be website gebruikt SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals uw reservatie en voorkeuren. U herkent een versleutelde verbinding gemakkelijk aan de adresregel van uw browser wanneer deze verandert van “http://” in “https://” en het slotpictogram wordt weergegeven in de adresbalk van uw browser.

Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan Mezonvin doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkeren of verwijderen.

Zoals aangegeven in de privacy wetgeving, hebt u het recht om te allen tijde ‘gratis’ informatie te krijgen over uw persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen, evenals de oorsprong, de ontvanger en het doel waarvoor ze zijn verwerkt. Ook heeft u het recht om deze gegevens te laten corrigeren, blokkeren of verwijderen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen via info@kmo-online.com

Gegevensverzameling via onze website cookies.

De meeste van onze webpagina’s gebruiken cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Cookies helpen onze website gebruiksvriendelijker, efficiënter en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de browser op uw computer worden opgeslagen.

De meeste cookies die we gebruiken zijn zogenaamde “sessiecookies”. Ze worden automatisch weer verwijderd na uw bezoek. Andere cookies blijven in het geheugen van uw apparaat totdat u ze zelf verwijdert. Deze cookies maken het mogelijk om uw browser te herkennen en voorkeuren op te roepen bij een volgend bezoek aan onze website.

U kunt uw browser configureren om u te informeren over het gebruik van cookies, zodat u per geval kunt beslissen of u een cookie accepteert of weigert. Als alternatief kan uw browser worden geconfigureerd om cookies onder bepaalde voorwaarden automatisch te accepteren of altijd te weigeren, of om cookies automatisch te verwijderen bij het sluiten van uw browser. Het uitschakelen van cookies kan echter de functionaliteit van onze website beperken.

Cookies die noodzakelijk zijn om elektronische communicatie mogelijk te maken of om bepaalde transactionele functies te bieden die u wilt gebruiken (zoals betaalfuncties) worden opgeslagen in overeenstemming met art. 6-1-f van de gegevensverordering. Dit artikel beschrijft de rechtmatigheid van gegevensverwerking in het geval van bijvoorbeeld een commercieel contract. Onze websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies om een ​​geoptimaliseerde service te garanderen die vrij is van technische fouten. Als er ook andere cookies (zoals die worden gebruikt om uw surfgedrag te analyseren) worden opgeslagen, worden deze apart behandeld in dit privacybeleid. U kan ze ook nalezen in ons cookiebeleid.

Server logfiles.

De websiteprovider verzamelt en slaat automatisch informatie op die uw browser automatisch naar ons verzendt in de vorm van serverlogbestanden. Deze puur analytische data bevat ondermeer:

· Browsertype en browserversie
· Gebruikt besturingssysteem
· Verwijzende URL
· Tijdstip van het serververzoek
· Bezoeksgedrag
. Inkomend pad

Deze analytische gegevens:
. Worden niet gecombineerd met gegevens uit andere bronnen.
. Bevatten geen persoonlijke namen, adressen of communicatiegegevens.

Contactformulier.

Mocht u ons via het contactformulier vragen stellen, dan verzamelen wij de op het formulier ingevulde gegevens, inclusief de door u verstrekte contactgegevens, om uw vraag en eventuele vervolgvragen te beantwoorden. We delen deze informatie niet zonder uw toestemming.

We zullen daarom alle gegevens die u op het contactformulier invoert alleen verwerken met uw toestemming volgens Art. 6-1-a van de GDPR. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Een informele e-mail waarin dit verzoek wordt gedaan, is voldoende. De gegevens die worden verwerkt voordat we uw verzoek ontvangen, kunnen nog steeds wettelijk worden verwerkt.

We bewaren de gegevens die u op het contactformulier verstrekt totdat u om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel van de opslag niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat aan uw verzoek is voldaan). Eventuele dwingende wettelijke bepalingen, met name die met betrekking tot verplichte bewaartermijnen voor gegevens, blijven onaangetast door deze bepaling.

Kamer reservaties.

Om uw verblijf bij ons, comfortabel en veilig, online te kunnen boeken, maken wij gebruik van ons eigen boekingssysteem. Uw gegevens worden noodzakelijkerwijze verzameld, verwerkt en gebruikt voor de rechtvaardiging, uitvoering en afwikkeling van de contractuele relatie die met de reservering tot stand is gekomen.

Vermits wij over een eigen boekingssysteem beschikken wordt uw data niet bij derden gehost, noch verwerkt.

Om uw reservatie vast te houden zijn wij genoodzaakt om uw credit card gegevens op te vragen. Hierop wordt geen bedrag geblokkeerd noch afgehaald. Deze credit card gegevens zullen wel gebruikt worden wanneer de gereserveerde kamer niet in gebruik wordt genomen zonder de 3 dagen opzegging te respecteren. Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen (artikel 6.1.b)

Restaurant reservaties.

Reservaties voor ons restaurant worden enkel telefonisch of via het contactformulier verwerkt. Het onderliggende doel van het mogelijk maken van online reserveringen moet worden beschouwd als een legitiem belang in de zin van de GDPR.

Er worden twee soorten informatie over u opgeslagen:
. informatie die u verstrekt en die u persoonlijk identificeert, zoals uw naam, e-mailadres of contactgegevens.
. informatie die u niet identificeert, maar die relevant is voor uw reservatie, zoals datum en tijd.

Analyse en Reclame.

Google Analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics. Deze web analyse service wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website wordt naar een server van Google gestuurd en daar opgeslagen en verwerkt.

Google Analytics-cookies worden opgeslagen op basis van art. 6 (1) (f) van de GDPR. Onze websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag om zowel onze website als zijn commerciële slagkracht te kunnen optimaliseren.

De privacy van onze analyse systemen wordt gegarandeerd door een data processing overeenkomst met Google. Alle parameters om de privacy van de eindgebruiker te garanderen werden ge-optimaliseerd en conform de privacy wetgeving ingesteld.

IP Anonimisering

We hebben de IP-anonimiseringsfunctie op onze website geactiveerd. Uw IP-adres wordt ingekort door Google binnen de Europese Unie voorafgaand aan verzending naar de Verenigde Staten. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort.

In opdracht van Mezonvin zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan Mezonvin aan te leveren.

Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere gegevens die door Google worden bewaard. Dit IP adres kan technisch gezien onmogelijk gebruikt worden om uw exacte locatie en persoonlijke gegevens te traceren, op te slaan of verder te verwerken.

Analytische cookies van Google verzamelen geen, en sturen bijgevolg ook geen, persoonlijk identificeerbare informatie door.

Browser plugin

U kan als gebruiker van deze website voorkomen dat deze analytische cookies worden opgeslagen door de juiste instellingen in uw browser te selecteren. We willen u er echter op wijzen dat dit ertoe kan leiden dat u niet van de volledige functionaliteit van deze website kunt genieten. 

Alle informatie over Google Analytische, incusief het privacy beleid en de technische achtergrond, kunnen via deze link geraadpleegd worden.

Data verwerking door derden

We hebben een overeenkomst gesloten met Google voor de uitbesteding van onze gegevensverwerking en implementeerden de strenge eisen van de Belgische gegevensbeschermingsautoriteiten volledig ten behoeve van het gebruik van Google Analytics.

Google maps

Mezonvin gebruikt Google maps om de positie van het hotel te visualiseren. Om de inhoud in uw browser weer te geven, moet Google uw IP-adres ontvangen, anders kan Google u deze ingesloten inhoud niet verstrekken. De rechtsgeldigheid voor deze gegevensverwerking is art. 6 par. 1b van de GDPR, aangezien het IP-adres nodig is om u de inhoud te verstrekken. Voor deze verwerking vindt onze samenwerking met Google plaats op basis van een overeenkomst voor gezamenlijke verantwoordelijkheid volgens art. 26 GDPR, dewelke via deze link kan raadplegen.

Reclame en Social Media plugins

De website van Hotel Mezonvin maakt geen gebruik van reclame plugins, noch van social media integratie tools.